Oferta

W dzisiejszych czasach każdy przedsiębiorca jest dosłownie zmuszony do tego aby założyć swoją własną stronę internetową. To właśnie przez nią biznes może być prowadzony w zgodzie z dzisiejszymi standardami. Posiadanie swojej własnej strony internetowej ma bardzo wiele zalet oraz pomaga prowadzenie swojego własnego interesu. Internet w dziJĘZYK

                       OBCY> POLSKI       POLSKI > OBCY               

NIEMIECKI         25 zł.                30zł.
     
ANGIELSKI        30 zł                 35 zł.             
FRANCUSKI      30 zł.                35 zł.                 
ROSYJSKI         30 zł.                40 zł.

UKRAIŃSKI       35 zł.                45 zł

WŁOSKI             35 zł.                45 zł.  
                        
HISZPAŃSKI      45 zł.                55 zł.                            
NIDERLANDZKI  45 zł                55 zł.

Pozostałe języki oraz teksty specjalistyczne (np. medyczne, techniczne, prawnicze) - indywidualna wycena wykonana przez tłumacza.            ------------------------------------------------------       Uwaga: Istnieje możliwość wykonania tłumaczenia ekspresowego w języku niemieckim, angielskim, włoskim i francuskim!

-------------------------------------------------------------------------------

Możliwe kombinacje językowe:
- angielsko-niemiecki, angielsko-francuski, angielsko -szwedzki, angielsko -niderlandzki- niemiecko-angielski, niemiecko-francuski, niemiecko-szwedzki, francusko-włoski.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zasada obliczania stron rozliczeniowych. (Urzędowy Cennik tłumaczeń przysięgłych: zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. (Dz. U. zdnia 26 stycznia 2005 r.).

 

Cena za jedną stronę obliczeniową tłumaczenia pisemnego obejmuje:
tłumaczenie nieuwierzytelnione (zwykłe): 1 strona = 1800 znaków (ze spacjami)
tłumaczenie uwierzytelnione (przysięgłe): 1 strona = 1125 znaków (ze spacjami)

 

Nawet jeśli liczba znaków przetłumaczonego dokumentu przekroczy liczbę 1125 znaków  tylko o kilka znaków np. 1200 - wtedy daje to 2 strony! W tłumaczeniach przysięgłych nigdy nie liczy się połówek stron tak jak w tłumaczeniach zwykłych np. 5,5 stron. Zawsze zaokrągla się do pełnej strony.

Każdy przetłumaczony dokument liczy się oddzielnie:

np. klient zlecił tłumaczenie 2 dokumentów, które wyniosło:

Ø      dokument - 1300 znaków ze spacjami (przekroczyło 1125 znaków)- 2 strony,

Ø      dokument - 1500 znaków ze spacjami (przekroczyło 1125 znaków)- 2 strony,

co daje razem 4 strony obliczeniowe! (a nie 3!)

 

Liczba znaków ustalana jest automatycznie na podstawie statystyki wyrazów (opcja Narzędzia, Statystyka wyrazów, Znaki ze spacjami  lub Narzędzia, Recenzja, Statystyka wyrazów, Znaki ze spacjami)

Cennik za stronę zależny jest od grupy językowej.

Tłumacz może zażądać wyższej stawki w zależności od stopnia trudności dokumentu (np.dokument medyczny, techniczny, prawniczy)

Za minimalną wartość zlecenia przyjmuje się jedną stronę obliczeniową

czyli  stronicę rozpoczętą liczy się za całą.

Należy zwrócić uwagę na to, iż jednostka 1125 znaków to mniej więcej połowa strony A4.

Dlatego często tłumaczenie jednej strony A4 dokumentu daje po przetłumaczeniu nie jedną a dwie strony. Państwa dokumenty po tłumaczeniu dadzą większą liczbę stron niż to widać w rzeczywistości.

W przypadku tłumaczenia z kopii lub maila Biuro zastrzega sobie prawo do pobrania zaliczki przed przystąpieniem do realizacji zlecenia.

Dodatkowe usługi  

Kopia przetłumaczonego dokumentu 25% stawki tłumaczenia
Poświadczenie prawdziwości tłumaczenia dokumentu przez tłumacza przysięgłego 50% stawki tłumaczenia.
Korekta czyli sprawdzenie dostarczonego tłumaczenia 50% stawki tłumaczenia.

W przypadku dużych zleceń bądź nawiązania stałej współpracy ustalamy indywidualny cennik.

Powyższy cennik nie jest ofertą w rozumieniu KC, zastrzegamy sobie możliwość zmiany cen..